Runerne

Runerne

Runerne er mere end bare et alfabet. Hver rune her egenskaber og aspekter tilknyttet sig, og det er gennem disse, det er muligt at spå. Der findes flere måder at vælge og læse runerne på. Man kan kaste alle runerne ud og fjerne dem, som ligger med bagsiden opad, og derpå kaste de resterende igen, så de ligger på en nogenlunde lige række. Igen fjernes de med bagsiden opad, og runernes tolkes som tre grupper (samles af tætliggende), der repræsenterer fortiden, nutiden og fremtiden. Ligger nogle for sig selv, tages de som enkeltstående forhold vedrørende spørgsmålet.
     En anden måde, som kan bruges til de forskellige oplæg nedenfor, er at lægge alle runerne med bagsiden opad, og føre hånden over dem. Dermed vælges de, som man føler sig trukket mod.
     En tredje mulighed, som jeg selv foretrækker, er, at have runerne liggende i en pose og trække dem, som føles rigtige (de virker gerne varme og venlige i hånden).
     Vigtigt for alle metoder er, at koncentrere sig om spørgsmålet, når man vælger runerne ud. Runerne tolkes ud fra sammenhængen mellem de trukne (hvor mange det end er), eller kan tolkes ud fra følgende oplæg ved brug af de to sidstnævnte metoder:

Den ene rune
En rune kan trækkes, hvis man bare vil have vejledning på et enkelt, simpelt spørgsmål, en enkelt situation eller hændelse.

Tre runer
Der trækkes 3 runer. En for fortiden, nutiden og fremtiden, og tolkes ud fra det. Dette er hensigtsmæssigt ved ting, som går (lidt) frem og tilbage i tiden.

runecirkelCirklen
Når cirklen bruges, kastes enten alle runerne eller de udvalgte kastes ud i cirklen. Derpå tolkes de efter deres placering i forhold til de 4 retninger:
1. Fortid
2. Fremtid
3. Årsag
4. Effekt
Andre tolksningsmetoder kan findes på den norske side Idun. Her følger beskrivelsen af runerne.

urUr – Urrunen

bogstav: u

tal: 1

betydning: urokse

andre navne: uruz, urur

 

De oprindelige, skabende urkræfter; livsviljen og overlevelsesinstinktet; god healingsrune; hjælper mod sygdom, sorg og uenighed.

Fyldt med kreativ kraft; begyndelse på en ny cyklus/proces; nye kræfter; vækst; udvikling; evnen til at overvinde hindringer; genfødsel.

Forandringer kan være forbundet med opofrelse og vanskeligheder; bevæger sig i den rigtige retning; kan styrke os med sine kvaliteter: tålmodighed, udholdenhed og mod; forbundet til vores evne til at tage de beslutninger, der er nødvendige.

Negativt: uviljen til at forandre sig, til at forlade gammelt og udvikle sig; rædsel for det ukendte.

 

 

thursThurs – thursrunen

bogstav: th

tal: 2

betydning: kæmpe, jætte, trold, torn

andre navne: thurisaz, thorn

 

Nedbrydende urkræfter; kaoskræfterne; bekæmpelse af negativitet, sygdomme og lignende; beskyttelse.

Kraftigste rune til at skade; ikke ond i sig selv; bør bruges med varsomhed.

Kan stå for kraft/energi styret i den forkerte retning; maner til opmærksomhed over for negative kræfter; kan pege på destruktive tendenser i os.

 

 

assAss – guderunen

bogstav: a

tal: 3

betydning: gud, ås

andre navne: ansuz, os, ansur

 

Asernes/gudernes rune; symbol på det guddommelige; det guddommelige i mennesket; forbindes med ekstase, åndelig inspiration; kontakt med guderne; skabende og destruktive kræfter, forenes og styres af guderne.

Symbol på luften, pust, tanke, vind; kommunikation; det udtalte ord.

Kan stå for guddommelig inspiration, indsigt, kundskab; velsignelse fra guderne.

Negativt: fravær af visdom, kontakt med det guddommelige; pege på for meget ”åndelighed”, flugt fra problem(er) i hverdagen.

 

 

reidReid – vognrunen

bogstav: r

tal: 4

betydning: vogn, hjul, ridning, rytter, rejse

andre navne: raido, rad, raidu

 

De fire elementer; det fysiske, materielle plan; orden; struktur; åndelig inspiraition; ekstatisk henrykkelse.

Menneskets (højere) vilje; evnen til at tage beslutninger og udføre dem; kontrol over sit eget liv.

Indikerer ofte rejser og kommunikation; rejser på indre plan (f.eks. shamanrejser); viser er op rette vej; beskyttelse på rejser.

Kan bruges til at dirigere energier; som bindingsrune; få orden på tilværelsen.

Negativt: stagnation; for meget orden; går i den forkerte retning; ved at miste kontrollen; uorden; rod.

 

 

kaunaKauna – fakkelrunen

bogstav: k

tal: 5

betydning: fakkel, lys

andre navne: kenaz, cen, ken

Urilden; den åndelige skabende energi; den livgivende ild; vores inde lys; vejen til oplysning.

Kan oplyse bl.a. hemmelige tanker og motiver; kan tyde på åbning og lysning i en situation.

Rensende og transformarende (f.eks. ligbål); tænder entusiasme; giver inspiration og glød.

Vigtig at bevare kontrollen over ilden, så man ikke brænder op indvendig; stærk rune, kræver forsigtighed.

Negativt: mørklægning af et område/aspekt i livet; næger at lade lyset nå ind; manglende evne til at nyttiggøre og lade sig gennemstrømme af den indre kraft; fraværd af varme og lys – alt er mørk.

 

 

gifuGifu – gaverunen

bogstav: g

tal: 6

betydning: gave

andre navne: gebo, gyfu

 

Gave; gudernes gaver til menneskerne; gengave/offergave; ligevægt; balance; menneskets offervilje; evnen til at give af sig selv.

Knyttet til partnerskab, forlovelse, ægteskab, juridiske aftaler osv.; forening af modsætninger; virker forsonende på modstridende kræfter.

Kan antyde man må give et offer; står for gæstfrihed og gavmildhed.

Knyttet til karma (wyrd); alt man sender ud kommer tilbage – i dette liv eller et andet; kan beskytte ved magiske angreb.

Gifus tal 6 står for rummets seks retninger: nord, syd, øst, vest, op, ned.

 

 

wynjaWynja – glædesrunen

bogstav: v, w

tal: 7

betydning: glæde

andre navne: wynjo, wynn, wyn

 

Indfatter Ass (3) og Reid (4), dvs. den guddommelige og den materielle verden.

Hellig og lykkebringende rune; glæde; fred; fraværd af savn; frihed; håb; evnen til at le; humorens og selvironiens rune; ønskerune; meget magisk rune.

Kan vise positive muligheder, som ligger forude; lykkelig læsning på et problem.

Negativt: bagatellisere reelle problemer/farer; søger efter at surfe på en lykke- og nydelsesbølge; mistet evnen til at glæde sig over livet.

 

 

hagalHagal – haglrunen

bogstav: h

tal: 8

betydning: hagl, krystal

andre navne: hagalaz, haegl, hagall

 

Forbundet med hagl, sne og ødelæggende naturkræfter; snekrystallens skønhed. Skiller sig af med hvad må bort, som står i vejen for ens udvikling.

Også bjergkrystallens rune. Repræsentere himmelsk lyskraft; regnbuebroen, som fører til oververdenerne; forbundet til Heimdal som broens vogter; kan give højere indsigt, ofte gennem rystende oplevelser.

Står også for venskab; stabilitet; problemer som vendes til noget positivt (hagl bliver til livgivende vand). Repræsenterer de kosmiske kræver, som ikke kan modvirkes; naturkræfterne og skæbnen.

Giver beskyttelse mod dårligt vejr; ved astrale angreb; invasion af drømme.

Stærk rune, kræver forsigtighed.

 

 

naudNaud – nødrunen

bogstav: f

tal: 9

betydning: nød

andre navne: nauthiz, need, naudr

 

Forbundet med Odins ni nætter i træet; Gudindens nedstigning til Guden; prøvelser; gennem smerte erhverver man visdom; indvielse; genfødsel; nød; skæbnen, nornerne og Urds væv.

Kan stå for vanskeligheder og opofrelse med nødvendighed bag; varsler gerne om problemer; ikke spilde tiden.

Kan få hjælp fra i nød; stoppe og binde negativ indflydelse og sygdomme; beskyttelse mod angreb (både magiske og ikke); gør andres handlinger virkningsløse; forstærker virkningen af andre runer.

Repræsenterer overlevelsesinstinktet i os; forbundet til ild.

Kan bruges i vindmagi; beskyttelse mod storm, ridses ind i ror, stavn og årer.

 

 

isIs – isrunen

bogstav: i

tal: 10

betydning: is

andre navne: isa, isar

I nordisk mytologi det 5. element; stærk rune, kræver forsigtighed. Forbundet med Niflhaim og den livgivende strøm fra Hvergelmir; iskrystaller, som bringer klarhed. Står for ”jeg’et” (eng. ”I”); menneskets oprejste, ranke kraft; formende kraft; ofring mod døden og de dødes land; hvileperiode; selvopholdelsesdrift.

Kan i runeorakel tyde på stagnation; noget er gået i stå; følelsesmæssig stivhed og kulde; modstand mod forandring.

Kan bruges til af ”fryse” en persons handlinger; blokerer virkningen af dem; stoppe aggressive og ødelæggende kræfter eller hæmme udviklingen; beskyttelse; stoppe magiske angreb.

 

 

jaraJara – vækstrunen

bogstav: j

tal: 11

betydning: år, godt år, avling, vækst

andre navne: jera, ger

 

Står for årets kredsløb; de 4 årstider; et godt år; høsten; forandring; død – genfødsel; frugtbarhed; graviditet; seksualitet.

Forbundet med Frej; giftemålet mellem Frej (Guden) og Freja (Gudinden); fejring af Beltane. Siger noget om at have tålmodighed; lade naturen gå sin gang; tage den tid, det tager.

Kan bruges til positiv forandring; alt som har med tid at gøre; imod komplikationer under graviditet og for vellykket fødsel (f.eks. med Bjarka); beskytter venner i skænderi.

I runeorakel indikerer forandring til det bedre; slutning på en cyklus – begyndelse på en ny; høste frugter af arbejdet.

Negativt: gentagende kredsløb kan give behagelig tryghed, så man sidder fast; noget gentages fordi en vigtig lektion skal læres.

 

 

pertraPertra – klipperunen

bogstav: p (?)

tal: 12

betydning: klippe, arne, indvielse (?)

andre navne: pertho, peorth, pert, peord

 

Står for det fysiske; det jordiske; form og fasthed; kundskab, som er skjult eller fortrængt, glemt gennem generationer. Forbundet med jordgudinden Perchta, som bor i bjergets indre; det underjordiske; dværge og vætter; er jorden og mineralrigets rune.

Kan bruges til regressionsarbejde; bane vej til det underbevidste; skabe fasthed, være balanceret og stå fast som en klippe.

Kan i et runeorakel have objektiv mening; pege mod en indvielsesoplevelse; pege mod skjulte sider eller talenter; sige noget om nødvendigheden af at have begge ben plantet på jorden. Er mysteriumsrunen; har en tendens til at kome op, når man ikke bør have svar (endnu); fungerer også som ”blank” rune.

Negativt: kan tyde på rigiditet eller lammelse i en situation eller i det hele taget.

 

 

eohEoh – taksrunen

bogstav: eo

tal: 13

betydning: taks (grantræ)

andre navne: eihwas, ihwar

Planterigets rune; repræsenterer verdenstræet Yggdrasil.

Står for menneskets rygrad; forbundet med Vidar og de vilde vækster; planteriget; menneskets hjælpere i planteriget; specielt vækster, som har bevidsthedsudvidende egenskaber; kommunikation med andre verdener; kanalisering.

Forbundet med jagt- og fangstguden Ull; taks blev brugt til buer; vigtig i forbindelse med magi; stærk beskyttelses- og forsvarsrune.

Negativt: kan tyde på ubalance i forhold til egen vækst; står så fast i jorden, at man ikke kan overskride sinde grænder.

 

 

elgrElgr – elgrunen

bogstav: r (z)

tal: 14

betydning: elg, beskyttelse

andre navne: algiz, eolh, algir, elg

Dyrerigets og de vilde dyrs rune. Står for harmoni; balance; indre styrke; klarhed; repræsenterer vores kraftdyr og skytsånder.

Kan brugers til beskyttelse – giver guddommelig beskyttelse; healing. Binderune; ”skrækhjelmn”, 4 elgr i et kors med hornene udad – kraftig beskyttelsesrune.

Kan i et runeorakel tyde på beskyttelse ”ovenfra”, åndelig indvielse; transcendens; kundskab om guderne.

Negativt: tyde på manglende beskyttelse; uklarhed; disharmoni; manglende kontakt med egne skytsånder.

 

 

solSol – solrunen

bogstav: s

tal: 15

betydning: sol

andre navne: sowulo, sigil

Solens og sommerens rune; hjertets og kærlighedens rune i form af den livgivende kærlighedskraft, som giver varme og omsorg uden betingelser.

Står for lykke; held; visdom; lysets sejr over mørket; noget negativt bliver vendt til noget positivt.

Forbundet til den lyse gud Blander; lysalferne; menneskets højere bevidsthed; åndelig vejledning og lederskab; følelse af egenværdi og selvrespekt; ydmyghed; generøsitet. Kan bruges til healing; giver styrke og energi.

Kan i runeorakel vise en periode, hvor ens kreative energi får frit løb; en periode præget af lys og livsglæde.

Negativt: kan stå for selvforherligelse og selvgodhed på det personlige plan.

 

 

tyrTyr – tyrrunen

bogstav: t

tal: 16

betydning: guden Tyr

andre navne: teiwaz, tiwar

Runen for himmel- og krigsguden Tyr og mysteriumsguden Mithras (Mith-Odin); positiv rune.

Den åndelige krigers rune, hvis egenskaber er mod, Initiativ og hengivelse; himlens rune. Står for indvielse; transcendens; sejr i et slag; mod; raft; evnen til at møde udfordringer, repræsenterer det maskuline, manden.

Kan bruges til at opnå retfærdighed; vinde; besejre ens egne mørke sider.

Kan i runeorakel afspejle en juridisk konflikt eller lignende.

Negativt: tyde på ukontrollerbart sind; manglende evne tilat møde modgang; overprægtighed; fejhed; initiativløshed; impotens.

 

 

bjarkaBjarka – birkerunen

bogstav: b

tal: 17

betydning: birk

andre navne: berkana, beorc, bjerkan

Moder Jords rune; forbundet til Frigg (birken er Friggs hellige træ).

Står for den jordiske kvindelige kraft; frugtbarhed; vækst; kvindelighed.

Forbundet med frugtbarhed; fødsels; nyt liv; reinkarnation; moderkærlighed; frugtbarhedsvæsener; de feminine mysterier; lægeplaner og healing; orbundet til shamaniske; vokse i åndelig og magisk forstand.

Kan bruges til beskyttelse; at blive gravid; mod alle kvindesygdomme og plager.

Negativt: sygdom; selvpålagt martyrdom; misforstået form for moderkærlighed som går over i det selvudslettende; forstyrrelser i egen vækst eller frigiditet.

 

 

ehEh – hesterunen

bogstav: e

tal: 18

betydning: hest

andre navne: ehwas, eoh, ior

Står for ekstase; død; evnen til at nå bort fra hverdagsbevidstheden; astralrejser; hamskrifte; kommunikation melle verdenerne; forening.

Forbundet med Odins hest Sleipner, den magiske hest, som bærer shamanen og andre magiske rejsende til andre verdener.

Kan bruges til at styrke eller splitte forbindelser; styrke kommunikation; opnå sikre rejser.

Negativt: kan tyde på ulykker; død; stagnation.

 

 

madrMadr – menneskerunen

bogstav: m

tal: 19

betydning: mand, menneske

andre navne: mannaz, man, mannar

Det oplyste menneskes rune; menneskehedens rune; Midgårds rune. Kan bruges til at finde sig selv; opnå tankens klarhed; selvudvikling; finde sin plads i den store sammenhæng; kommunikation; meditation.

Står for det menneskelige; tanke; bevidsthed; evnen til at kende sig selv; menneskets fysiske verden; de sociale strukturer; oplysning; balance; integration; kultur; forståelse; evnen til at tage beslutninger og forme fremtiden.

Forbinder os med forfædrene; forholder sig til tankens og bevidsthedens kraft; symboliserer udviklingen af et menneskes personlighed mod et balanceret, helt og integreret menneske.

Negativt: kan pege på lammende ydmyghed over for forfædrene og traditionerne; en følelse af overhøjhed over andre arter; manglende selvfølelse; dårlig kommunikationsevne.

 

 

laguLagu – vandrunen

bogstav: l

tal: 20

betydning: vand

andre navne: laguz, lagur

Det livgivende vands rune; Vanaheims rune; følelsernes rune; jordens fostervand og blodårer.

Står for det underbevidste; kilden til frugtbarhed og liv; vores tilpasningsevne; feksibilitet; evnen til at flyde med livet; tålmodighed; intuition; indflydelse; vækst. Knyttet til månen; natten; søvn; drømme; gudinden Nerthys; havguden Njord; indsigt; stærkt forbundet med det okkulte.

Kan som vandet have en rensende og forfriskende effekt, men kan også bringe ødelæggelse. Kan bruges til at få kontakt med andres udnerbevidsthed; invadere andres drømme; tiltrække sig kærlighed.

Negativt: tyde på en farlig ”lad-gå”-mentalitet; at man bare flyder med strømmen uden at tage styringen; dårlig kontakt med egne følelser; opdæmmede følelser.

 

 

ingIng – ingrunen

bogstav: ng

tal: 21

betydning: guden Ing/Frej, fallos

andre navne: inguz

Står for den mandlige frugbarheds- og seksualkraft; vores indre kreative kraft; vores evne til at skabe; evnen til at realisere os selv; den fysiske kærlighed/tiltrækning; fremgang. Kan bruges i frugtbarhedsmagi; påkaldelse; fuldførelse.

Forbundet med frugtbarhedsguden Ing (også kaldet Frej; Guden); foråret; befrugtning; naturmagi; tilbedelse af magiske kilder og træer; symbolisere giftermålet mellem himmel og jord.

I et runeorakel viser den, vi er på rette vej; vi står ved en ny begyndelse, som vil bære frugt.

Negativt: Det er ikke altid forår; ting må modnes og bearbejdes; det er ikke nok bare at så.

 

 

odalOdal – odelsrunen

bogstav: o

tal: 22

betydning: odel (arvet land)

andre navne: othila, ethel

Står for arvet jordegendom; agerland; hjemland; folk; familie; slægt; loyalitet i forhold til familie, land osv.; villighed til at ofre eget blod; traditioner. Knyttet til gudinden Sif, som agerbrugets gudinde; odling (forædling).

Siger noget om sammenhængen vi fødes ind i; tilhørighed i forhold til familie, nation og traditioner; værdien i traditionerne; at kende traditionerne før man skaber noget nyt.

Kan bruges til at jorde et magisk arbejde; få det ned på det fysiske plan; at skabe en følelse af samhørighed; binde folk sammen mod et fælles mål; påkalde forfædrene.

Negativt: tyde på man holder krampagtigt fast på det som har udspillet sin rolle og mistet sin funktion og kraft.

 

 

dagrDagr – dagrunen

bogstav: d

tal: 23

betydning: dag

andre navne: dagaz, daeg, dag

Dagslysets og lysguden Balders rune; midt i runen er sprækken mellem verdenerne; stærk transformationsrune.

Står for indsigt; vågenhed; ”at se lyset”; gudernes lys; forandring; duvikling; at kaste sig ud i det ukendte; held; fremgang; frugtbar udvikling; ny begyundelse; af og til også for clairvoyance eller synskhed.

I runeorakel kan tyde på et gennembrud.

Kan bruges mod troldom og sort magi; til at lukke noget/nogle ude; til at gøre sig selv ”usynlig” (ved visuelt at lade sig omslutte af runen).

Negativt: illusionen om, at alt skal være lyst; at lys er bedre end mørke; at glemme nødvendigheden af balancen mellem lys og mørke.

 

 

feFe – rigdomsrunen

bogstav: f

tal: 24

betydning: kvæg, rigdom

andre navne: fehu, feoh, fæhu

Står for kvæg; den tamme ko; modsætningen af Ur; materielle goder; ejendele; velstand; jagt- og fiskelykke; opnåelsen af et mål; fuldbyrdelsen og afslutningen på en cyklus; kraft; kreativ energi.

Negativt: pege på overdreven fiksering på materielle ting; fraværd af materielle goder og økonomiske problemer.

Share This: